120 órás akkreditált, mozgásfejlesztő pedagógus
továbbképzési program


Kezdő oldal
E l ő a d ó i n k
R é s z l e t e k
M o s t
T a r t a l o m
Tanfolyamok
Szakmai napok
M o z g á s b a n
E s z k ö z ö k
K ö n y v e k
Ellesett pillanatok
B a r a n g o l á s
Ü z e n e t e k
Események
Minőségbiztosítás


2017-ben is szeretettel várunk!

E l é r h e t ő s é g:
pektorgabi@gmail.com
 

 

A Pek-Torna mozgásfejlesztő program a funkció-, beilleszkedési, valamint mozgáskoordinációs zavarokkal, tartásproblémákkal küzdő 3-10 éves gyermekek pedagógusai részére

 

Alapítási és indítási engedély száma: 82/271/2012 Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0376 -05
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja

 

Szeretettel várjuk a 3-10 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusokat! ( óvodapedagógusokat, konduktorokat, tanítókat, fejlesztő pedagógusokat, gyógypedagógusokat).


A jelentkezés feltétele:

Főiskolai vagy egyetemi végzettség és legalább egy év óvodai / iskolai pedagógia gyakorlat, tapasztalat